Vítejte na stránkách

Nádorové onemocnění ovaria

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


 

 Zhoubné nádory ovaria - vaječníků

Počet nově nemocných pacientek, které mají zhoubný nádor vaječníků stoupá a úmrtnost je stále vysoká, hlavně proto, že 75 - 80% nádorů je diagnostikováno v pokročilém stádiu III. a IV. stupně.

Ovarilní nádory představují ve skupině pacientek s gynekologickými nádory nejčastější příčinu úmrtí (v absolutních číslech).

Neexistuje metoda, která by splňovala kritéria - efektivní screening ováriálních nádorů neexistuje.

Příčina

Příčina vzniku nádorů vaječníků není známa, významná role se přisuzuje vlivu ženských pohlavních hormonů, estrogenů a zvláště pak jejich vlivem na dozrávání vajíčka – ovulaci. Proto užívání hormonální antikoncepce, které blokuje ovulaci, vede ke snížení rizika nádorového bujení. Zda toto snížení rizika trvá i po ukončení užívání hormonální antikoncepce, není známo.
Jsou známy i dědičné formy nádorů vaječníků. Tím jsou ohroženy nejvíce ženy s mutací genů BRCA-1 a BRCA – 2, které mimo jiné spolupůsobí na vzniku karcinomu prsu. Tyto nádory postihují mladší ženy do 40 let věku.
Obecně postihují zhoubné nádory vaječníků nejčastěji ženy mezi ve věku mezi 50 a 75 lety.
Prevence vzniku nádorů vaječníků neexistuje.

Diagnostika

  • Diagnostika nádorového onemocnění vaječníků je vždy velmi náročná a neexistuje žádný jednoduchý test, kterým by se toto onemocnění dalo objevit. Proto je důležité, aby ženy pravidelně navštěvovaly preventivní gynekologické prohlídky, které umožní onemocnění objevit v časném a tedy vyléčitelném stádiu opírají se o vyšetření ultrazvukem a odběr krve včetně markeru CA-125 (může být zvýšen u nádoru vaječníků) a snímek plic. Někdy je třeba doplnit vyšetření  CT ( počítačovou tomografií) či MRI (magnetickou rezonací).
  • Tato vyšetření nevedou k diagnóze přímo, ale jsou nutná před operací, která jako jediná může stanovit či vyvrátit diagnózu nádorů vaječníku. Přesná diagnóza se pak získá na základě histologického vyšetření tkání odebraných při operaci.

Při podezření na nádor vaječníku či vejcovodu sdělte lékaři:

  • potíže, dobu jejich trvání
  • vztah k menstruačnímu cyklu - poslední menstruaci
  • počet porodů
  • hormonální léčbu
  • závažná onemocnění v rodině, eventuální výskyt nádorů, věk ve kterém se projevily – odebere anamnézu rodinnou v pátrání po možné dědičné příčině onemocnění.


Příznaky

  • časná stádia jsou obvykle bezpříznaková a pozdní příznaky mají nespecifické
  • pacientky si stěžují na dyspeptické (zažívací) obtíže, pocit zvětšení břicha
  • ascites (vodnatelnost břišní) a pocit tlaku v podbříšku

 

TOPlist