Vítejte na stránkách

Nádorové onemocnění prsu

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


 Nádorové onemocnění prsu

Nádorová onemocnění prsu jsou poměrně častým onemocněním, které se může vyskytovat u žen prakticky v jakémkoliv věku. Maximum výskytu je přibližně od 45 do 60 let. Ne každý nalezený útvar v prsu znamená zhoubné onemocnění. Přes 80% bulek je nezhoubných (benigních).

Bulky v prsu jsou velice běžné u žen v premenopauze a mohou se objevovat a zase mizet v souvislosti s menstruačním cyklem. Jakoukoli neobvyklou nebo přetrvávající bulku by však měl posoudit lékař.

Důležité informace pro vašeho lékaře:

 • kdy jste bulku objevila a zda se nějak změnila
 • jaký máte menstruační cyklus
 • případné těhotenství, nebo podezření na něj
 • dřívější problémy s prsy

Diagnostické přístrojové vyšetření - může přinést více informací o změnách ve vašich prsou. Podstoupit můžete jen jedno z nich, nebo obě z následujících vyšetření:

 • Mamograf - jde o rentgenové vyšetření prsou, při kterém se využívá pouze malé dávky záření. Jde o jedinou metodou, která dokáže odhalit nádor menší než 1 cm, tedy nádor nehmatný, který je tak malý, že jej běžným samovyšetřením neobjevíte. Mamograf poskytuje informace o výskytu bulky či jiné změně prsu. Proto byla tato metoda vyšetření přijata a provádí se téměř na celém světě. Léčebné výsledky při včasném zachycení se zlepšily až o 20 %. Mamografické vyšetření nemusí podstupovat jen ženy s uvedenými příznaky, ale i ty které nemají žádné potíže a mohou tak podstupovat preventivní mamografické kontroly, aby se případné problémy odhalily včas. Dle doporučení odborné gynekologické společnosti by se měla mamografia indikovat a to každé 2 roky od 45. do 69. roku věku, v mezidobí s ev. doplněním UZ vyšetřením. Vhodné je zvážit provedení mamografického vyšetření i ve věku od 40. do 45. roku věku (zatím mimo MMG screeningu - toto vyšetření zatím není hrazeno pojišťovnami). MMG screening je prováděn a hrazen pojišťovnou na pracovištích RTG oddělení s certifikátem (tj. v Ústí n/L, odd při MěN v Litoměřicích zatím certifikát k provádění MMG screeningu nemá).
 • Ultrazvuk - toto vyšetření využívá bezbolestných zvukových vln, které zobrazují řez tkání vašeho ňadra. Obraz pomůže stanovit, zda je bulka pevná či vyplněna tekutinou. Ultrazvuk doplňuje a zpřesňuje mamografii, nehodí se jako screeningová metoda.
 • Biopsie prsu - provádí se v nejasných případech a v určených indikacích pro konečné stanovení diagnózy. Přímo z bulky je jehlou odebrán vzorek pro histologické vyšetření. Další mikroskopické vyšetření této tkáně odhalí, zda se jedná o rakovinu.  Při podezření na některé druhy nádorů se provádí  cytologie Je to odebrání vzorku tkáně  ze sekretu prsní bradavky pro mikroskopické vyšetření.

Samovyšetření prsu

  

Je důležité vyšetřovat prsy každý měsíc, a to vždy ve stejném stadiu menstruačního cyklu. Během menstruace prsy nevyšetřujte. Před tímto stadiem prsy natékají a mohou změknout, nebo se mohou jevit jako vřídkovité. Tento stav obvykle po odeznění menstruace ustupuje. Prsy se rovněž stávají většími a pevnějšími během těhotenství, což je příprava organismu na kojení. Zafixujte si normální stav vašich prsů, abyste mohly určit případné změny, jako je zvětšení nebo vřídkovitost. Žena, která je obeznámena s normálním stavem svých prsů, je schopna snáze rozpoznat i nepatrné změny.

Zde je doporučovaná procedura pro samovyšetření prsu:

 1. Postavte se před zrcadlo, zdvihněte ruce nad hlavu a přitiskněte je k sobě. Sledujte tvar prsů. Přiložte si dlaně na boky, zatlačte a sledujte tvorbu záhybů na kůži, případný posun bradavek, odlišný vzhled prsů nebo zarudlá místa na kůži či bradavkách prsů.
 2. Zdvihněte jednu ruku nad hlavu. Druhou rukou důkladně prohmatejte prs. Začněte na vnější straně, praktikujte kruhové pohyby a postupujte směrem k bradavce. Podrobně prohmatejte oblast mezi podpažím a bradavkou, a podpaží rovněž dobře prohledejte. V podpaží jsou umístěny mízní uzliny, které se volně pohybují a na pohmat jsou měkké a nebolestivé. Hledejte hrbolky, které jsou tvrdé a nepohyblivé. Rakovinné nádory se často vyskytují v blízkosti vnitřních svalů nebo při kůži. Když dokončíte vyšetření jednoho prsu, pokračujte na opačné straně.
 3. Lehněte si na záda a opakujte bod č. 2. V této poloze může být snadnější nalézt skryté hrbolky. Jemně stiskněte každou bradavku, abyste zjistili, jestli nedochází ke krvavému nebo vodnatému žlutému či narůžovělému výtoku.

 

Organizace včasné detekce nádorů prsu

 • < xml:namespace prefix = "o" />vyšetření prsu - prevence
 • od 15 věku ženy 1x za rok, vyšetření prsu, (pohled palpační vyšetření prsů a regionálních lyfatických uzlin), nácvik samovyšetřování
 • předání doporučení k provedení mamografického vyšetření u žen od 45 do 69 věku ve dvouletých  intervalech
 • u žen dispenzarizovaných  je  preventivní  prohlídka  součástí   dispenve dvouletých intervalechární  péče  na specializovaných  pracovištích
 • předání  dle výsledku  konsensu  odborníků  v gynekologii 
 • u symptomatických   žen  s nízkým rizikem  -    od 30.  roku  věku pravidelné  samovyšetřování  prsů

                                                                         -    od 35.  roku klinické vyšetření.

 

Organizace detekce v režimu screeningové mamografie

 • Pouze akreditovaná   pracoviště MZ ČR
 • symptomatické ženy  s nízkým  rizikem, screeningová MMG  od  45-69  let  lx  za 2   roky.
 • Klinické vyšetření provádí odesílající gynekolog v rámci roční preventivní prohlídky.

Palpační  vyšetření  klinické  pomůže odhalit až 10%  zhoubných  prsních lézí, které  by jinak i za  pomoci  zobrazovací  metody  zůstaly  skryty.

Jedinou  metodou   vhodnou  pro  screening  je mamografie. Tato metoda je  z důvodu  senzitivity,  materiálních a  časových  nákladů  vůdčí a  jedinou diagnostickou zobrazovací  metodou.

Screening  by z medicínského  hlediska  měl  být  zahájen  nejpozději po dosažení 40.roku  věku, u   vysoce   rizikových  žen i  dříve.

Negativní  screening  není absolutní  zárukou  vyloučení  zhoubného  procesu  v prsu.

 

TOPlist