Vítejte na stránkách

Porody v domácnosti

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti

 

Mnohaleté snahy o propagaci vedení porodů v domácnosti vedené některými soukromými porodními asistentkami a laickými společnostmi jsou negativním jevem, které by mohli vést ke zvýšení komplikací, k nárůstu mateřské i novorozenecké nemocnosti i úmrtnosti.

Argumentace zahraničních zkušeností je lichá. Všechny země tolerují domácí porody, vykazují horší výsledky prenatální péče než Česká republika, navzdory tomu, že doma probíhají pouze porody, u nichž se očekává fyziologický průběh. Rozpoznat, zda těhotenství skončí fyziologickým porodem, či nutností porodnické operace je nemožné.

Porody v domácnosti přinášejí zbytečná rizika jak pro matku, tak pro plod a nemohou vyvážit pochybné výhody domácí prostředí.

ČGPS označila plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup v rozporu se součastnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj.. non lege artis.

Jedinou zárukou bezpečného vedení porodu je porodní sál, který jek tomuto účelu vybaven zdravotnickými přístroji pro stanovení diagnózy a řešení náhle vzniklých stavů před porodem, za porodu i po porodu.

Porody v domácnosti jsou v pojetí současné medicíny nedoporučitelné.

 

 

TOPlist