Vítejte na stránkách

Regulační poplatky

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek

 


   Kdy u lékaře neplatíte regulační poplatek

     

U praktického lékaře  

 •  pokud nebylo provedeno  žádné z klinických vyšetření
 •  při preventivní prohlídce (dospělí 1X za 2 roky včetně laboratorních vyšetření  krve a moči)
 •  za povinná očkování  (regulační poplatek se nehradí ani za očkování na žádost fyzické osoby, ale pacient si hradí očkovací látku a její aplikaci)
 •  za odběr krve 
 •  při provedení výkonu na žádost pacienta (výkon hradí sám pacient: potvrzení ke studiu, do autoškoly.... Lékaři zaplatíte dle jeho sazebníku)
 •  při preventivní periodické prohlídce v rámci závodní preventivní péče

 Pro děti a dorost    

 • pokud nebylo provedeno žádné z klinických vyšetření
 • při preventivní prohlídce (děti v prvním roce života – 9 prohlídek, déle v 18.měsících, 3.,5.,7.,9.,11.a 13.letech)
 • za povinná očkování
 • za odběr krve
 • za návštěvu novorozence dětskou sestrou z ordinace lékaře 
 • dispenzární péče od 1 roku do 18 let (chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí ) 
 • provedení  výkonu na žádost pacienta     

 U gynekologa       

 • při preventivní prohlídce  ( od 15.let 1X ročně )
 • dispenzární  péče o těhotné ženy ( ode dne zjištění  těhotenství )
 • mamografický  screening  prsu ( ženy ve věku od 45 let do 69 let  1 X za 2 roky
 • předpis hormonální antikoncepce bez klinického vyšetření lékařem

 U zubního lékaře  

 • při preventivní prohlídce (prevence = až druhá návštěva v jednom roce.  Za první prohlídku 30 korun zaplatíte. Děti mají nezpoplatněné dvě prohlídky za rok, těhotné dvakrát v průběhu těhotenství)
 • za naplánované úkony, které navazují na úvodní vyřešení vašeho problému a nedají se provést v rámci jedné návštěvy lékaře)
 • při provedení samostatného rtg snímku, nebo jiný laboratorních či diagnostických vyšetření
 • při dispenzární péči u dětí od 1 roku do 18 let a u těhotných

 V lůžkovém zařízení 

 • je-li pacient na propustce
 • při poskytování jednodenní péče na lůžku – ve stacionáři

 V lékárně             

 • při výdeji nehrazených léků na předpis ( které si pacient hradí plně sám např. antikoncepce )  
 • při výdeji pacientem vyžádaných léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis
 • při výdeji léků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
 • vázaných na předpis, pokud je lékařem na receptu uvedeno „ hradí nemocný
 • při výdeji zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz

Obecně se u lékaře neplatí regulační poplatek v následujících případech :

 • pokud má pacient potvrzení o hmotné nouzi ( vydává ho obecní úřad a nesmí být starší 30 dnů )
 • pokud si pacient hradí ošetření zcela sám  ( osoby bez zdravotního pojištění na území ČR )
 • při provedení výkonů na žádost pacienta nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • při provedení výkonu na žádost soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a Policie ČR
 • de o péči o děti z dětských domovů a výchovných ústavů
 • pokud pacientovy bylo nařízeno soudem ochranné léčení
 • pokud je pacient povinen podrobit se léčení infekčního onemocnění, nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních
 • jde o hemodialýzu
 • jde o diagnostická a laboratorní vyšetření ( měření tlaku, odběry krve a moči, rentgen, magnetickou rezonanci, radioterapii, ultrazvuk, natočení EKG a EEG, CT apod.)
 • při vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně
 • v případě telefonické konzultace s lékařem

 

TOPlist