Vítejte na stránkách

Úvod

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek

Aktuality:    

V úterý 23. června je z provozních důvodů ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

Běžný provoz ordinace obnoven !

Od pondělí 11. května je obnoven běžný provoz ordinace jako před pandemií koronaviru COVID-19.

       Zavadená opatření ohledně výskytu koronaviru 

 • objednávání pacientů se zajišťuje na konkrétní dobu, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientek v čekárně současně (jedna pacientka přichází, jedna odchází a jedna čeká na vyšetření)
 • při objednání na vyšetření se používá preferenčně telefonického kontaktu
 • oddělená ordinační doba pro pacientky s onemocněním COVID-19
 • používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení Ministerstva zdravotnictví, dostupná dezinfekcce, přípravky s virucidním účinkem
 • upravujeme provozní řád ordinace (rozšíření i ordinačních hodin), zohledňujícího potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečné likvidace odpadu

Upozornění pro pacientky:

NEVSTUPOVAT ! pokud máte zvýšenou teplotu nad 37 °C, kašel, jste dušní, pobývaly jste v posledních 3 týdnech v rizikových zemích postižených koronavirem, nebo Vám byla nařízena karanténa.

Nevstupovat do čekárny a ordinace bez vlastní roušky !


 INFORMACE PRO TĚHOTNÉ ŽENY V ÉŘE COVID-19

(Informace platné k 14.3.2020)

V České republice porodí za rok přibližně 110 000 žen, denně proběhne tedy kolem 300 porodů. Donošené těhotenství trvá 280 dnů, tzn. že v každém okamžiku je v ČR přibližně 85 000 žen v různém stadiu těhotenství.  

Sdělovací prostředky a média se ve svém zpravodajství věnují popisu obecné situace, které jsou velmi znepokojující. Dá se předpokládat, že těhotné ženy jsou těmito obecnými informacemi o COVID-19 znepokojeny ještě více, neboť zvýšený zájem o vlastní zdraví a pocit zvýšené zodpovědnosti je v době těhotenství a mateřství zcela přirozený. Některé ženy jsou samozřejmě znepokojeny méně, některé více, ale mnohé jsou naprosto vyděšené, čehož jsme svědky při své práci.  Často jsou ještě více znepokojeni partneři a rodinní příslušníci.

Vážené a milé těhotné ženy a rodičky,

smyslem tohoto příspěvku je podat Vám a vašim rodinným příslušníkům, informace o rizicích  COVID-19 v těhotenství, přičemž v žádném případě nechci tímto situaci kolem COVID-19 nijak bagatelizovat. Panika může ale napáchat mnoho škody.

Epidemiologická situace

 • Epidemiologická situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů – např. ze stránek Ministerstva zdravotnictví
 • Přes obrovské počty nakažených pacientů ve světě, bylo popsáno jen několik málo desítek těhotných žen s nemocí COVID-19
 • Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí matky, plodu ani novorozence po porodu v souvislosti s COVID-19
 • Zdravé ženy (mezi které patří většina těhotných v ČR) nejsou k nákaze virem náchylnější než běžná populace
 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (výrazně oslabená imunita, rakovinné onemocnění, chronické postižení plic apod.)
 • Je vhodné mít na paměti, že pravděpodobně existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet

 

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka přes dýchací cesty kapénkami, přes kontaminované povrchy a přes spojivky dotykem kontaminovaných rukou
 • Virus byl nalezen ve stolici a v poševním sekretu, tato cesta přenosu viru na plod v průběhu porodu nebyla ale prokázána
 • Podle dosavadních údajů se virus velmi pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentován byly jen 1-2 případy), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu novorozence s matkou

 

Vliv na těhotnou ženu a rodičku

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost a horečka
 • Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), se vyskytují hlavně u rizikové populace - starší lidé, lidé s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic
 • Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky (v Číně) ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila

 

Vliv na časné těhotenské komplikace

 • T.č. nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu v časném stádiu těhotenství
 • Nejsou žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad v důsledku styku s virem
 • Je nicméně nutno říci, že virová onemocnění obecně rizika těchto komplikací zvyšují, je tedy na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním
 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu

 

Péče o rodičku a novorozence při a po porodu

 • Péče u porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
 • Nedoporučuje se izolovat novorozence a rodičku po porodu. Doporučení z Číny z úvodní fáze současné epidemie bylo opačné a byla doporučena izolace novorozence po dobu 14 dnů.  V individuálních případech musí být zváženy rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod.
 • Při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u 6 případů) nebyla potvrzena přítomnost viru
 • Největším rizikem u kojení tak je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami
 • Výhody kojení převažují rizika spojená s izolací novorozence
 • Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady:
  • Hygiena rukou před dotýkáním se dítěte
  • Nosit masku
  • V případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci

 

Jaká jsou tedy hlavní rizika a výzvy spojené s COVID-19 na porodnických pracovištích?

 • Největší výzvou je kontrola přenosu choroby z osoby na osobu a zabránění rozvoje infekce mezi zdravotníky a její následné rozšíření!!!
 • Rozšíření nemoci mezi zdravotníky a následná opatření (nemocní zůstanou doma a osoby v kontaktu s nimi zůstanou v karanténě) by mohlo vést k problémům s personálním zajištěním chodu porodnic a neonatologických oddělení, zejména těch menších
 • Nejedná se o strašení, ukázkou budiž situace v porodnici ve Frýdku Místku, která byla z karanténních důvodů na 14 dnů zavřena
 • Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená jednotlivými nemocnicemi

 

Obecné doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace
 • Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi
 • Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
  • dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
  • kontaktovat linku 112 a porodnici telefonicky
  • dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní maskou
  • po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky

 

Tyto informace napsal:

 

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Vedoucí perinatologického centra

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Fakultní nemocnice Ostrava


 

Další informace pro těhotné ženy najdete v menu Těhotenská poradna - Informace pro těhotné.

 

Formulář  ke stažení - Prohlášení pacientky o bezinfekčnosti


Novinky 2019

 TESTACE HPV -  zajišťujeme vyšetření HPV testace i na přání pacientky (v případě susp. cytologie či kolpo nálezu hradí pojišťovna) - zde cena 1.000 kč (samoplátce)

Hlavní argumenty pro abslvování HPV testu 

- mimořádně vysoká, téměř absolutní spolehlivost v předjímání možného budoucího rizika

- negativní výsledek testu představuje prakticky úplnou jistotu uzdravení

- žádné jiné dostupné vyšetření neumí podat takovouto informaci

PAPILOCARE -  k léčbě a  prevenci lézí děložního čípku, způsobené HPV infekcí, zdravotnický prostředek je možno zakoupit v lékárně bez receptu - pro pacientky se suspentním cytologickým nálezem  (LSIL, ASCUS apod., stp konisaci a anamn.)

 • užívání 1. měsíc - 21 dní  aplikace denně, poté 7 dní pausa 2.- 6. měsíc - obden a 7 dní  pauza

MOŽNOST PROVEDENÍ GENETICKÉ ANALÝZY 

 • v naší ordinaci nově zprostředkujeme odběr a zajištění genetické konsultace
 • v případě podezření na dědičný syndrom rakoviny prsu a vaječníku - indikace k vyšetření genů BRCA 1,2

VYŠETŘENÍ TROMBOFILNÍ MUTACE GENU F5 (mutace Leynden. genu) A GENU F2

vyšetření je indikováno ošetřujícím lékařem po podepsání informovaného souhlasu

Úhrada ze zdravotního pojištění:

 • je-li v rodinné anamnéze trombofilní mutace u příbuzných 1. stupně
 • před zahájením perorální hormonální antikoncepce, nebo hormonální substituční léčby estrogeny (HRT) u žen s prodělanou tromboembolickou příhodou (TEN), nebo s TEM u příbuzných 1. stupně (matka, otec, sourozenci, děti)
 • po prodělané idiopatické TEN při pátrání po její příčině
 • po opakovaných potratech v 1. trimestru, nebo u každé ztráty plodu ve 2. a 3. trimestru
 • u těhotných s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou prodělané TEN, nebo po těžkých formácí preeklamsie, růstové retardace, nebo po abrupci placenty
 • TROMBOGEN test - ke zvážení při snaze o graviditu, pokud uvažujete o umělé oplodnění, u rizikových faktorů (kouření, obesita, cesty letadlem nad 4 hod., před plánovanou složitější operací, prodělala-li jste nebo proděláváte onkologické onemocnění, apod...)

Možnost vyšetření - odběru i pokud není zdravotní indikace, dle přání pacientky - (vyšetření na trombofilní mutace BRCA screening, ale i HPV - papilomaviry, testy otcovství, apod... ) Vyšetření na přání pacientky je zpoplatněno  např. u BRCA screeningu je v ceně 2.000 Kč zajištěn odběr, laboratorní analýza, klinický report a konsultace s genetikem.

 • slouží k celoživotnímu stanovení rizika vzniku rakoviny prsu, vaječníku a vejcovodů
 • po objednání Vám bude poštou zaslána odběrová sada na sběr vzorku DNA z ústní dutiny. Zprávu z vyšetření spolu s výsledky získáte po odeslání vzorku do laboratoře a to do 15 dní.          

Upozornění pro pacientky:

 • žádáme pacientky, které se nemohou dostavit na vyšetření v objednaném termínu  (především v odpoledních hodinách), aby se řádně a včas omluvily a uvolnily tak místo jiným pacientkám. V případě opakovaného zneužití termínu návštěvy, který je evidován v našem systému, bude náhradní termín určen lékařem.
 • příjem nových pacientek  je možný, ale pouze v omezené míře - po domluvě s lékařem
 • poslední  pacientka na vyšetření bude příjmuta 30 minut před koncem provozní doby ordinace
 • prosíme pacientky, aby zejména v dopravní špičce využívaly parkoviště za kostelem vlevo v blízkosti Domu kultury, které je od ordinace vzdálené jen několik metrů, je placené a hlídané.  

Co je u nás nového:

Počátkem roku 2018 došlo ke změně právnické subjektivity naší gynekologické ordinace. Nyní Vám zdravotnické služby poskytuje nově vzniklá společnost Femimi s.r.o.

Pacientek se tato změna nedotýká. 

Na přáni pacientky nové možnosti:

 • zaslání E-receptu formou SMS zprávy či E-mailu. V případě zájmu o tuto službu je nutné předat své aktuální kontaktní údaje, na které Vám lékař může zasílat elektronický recept.
 • v případě zájmu možnost využití i alternativního způsobu léčby  (mimo ordinační hodiny, v indikovaných případech vypracování managementu lékařem)
 • provedení nové metody zpřesňující diagnostiku cytologie děložního čípku, pomocí takzvané Liquid based cytologie. Odběr vzorku je zpracován v akreditovaném pracovišti v Praze a jde o výkon pojišťovnou nehrazený. Pacientky, které mají o toto vyšetření zájem, budou  lékařem předem poučeni.
 • využití nadstandardních služeb (informování pacientky o termínu kontroly, výsledku cytologického vyšetření, ...), případně poskytnutí soukromého mobilního čísla lékaře
 • opětovně zahájeno nadstandardní UZ vyšetření prsu, zejména u žen s věkem do 40 let, nebo jako doplnění MMG po dovršení 40 let věku, k ujištění pacientky v případných nejasnostech palpačního nálezu prsu
 • porady a konzultace s lékařem u párů, které se snaží o těhotenství, zejména u těch, kteří jsou léčeni v rámci diagn. sterility (možnost pohovoru i samostatně s partnerem a to mimo ordinační hodiny)
 • možnost využití nového levnějšího preparátu - tělíska LEVOSERT (jedná se o obdobu dosud používané Mireny)
 • možné využít nadstandardní služby vedení porodu lékařem v "rodinné porodnici" v porodnickém oddělení Roudnice n/L

Na přání pacientky u indikace:

 • u pacientek s onkologického onemocnění (nově zjištěného nádorového stavu) možno na přání pacientky zajistit kontakt na prof. MUDr. Cibulu, prof. MUDr. Slámu z pražské kliniky Apolinář.
 • u pacientek s diagnózou sterility - zajištění vyšetření odborným specialistou v CAR (Iscare apod.)
 • u pacientek s diagnózou inkontinence moči - zajištění dovyšetření a případná operace u prof. MUDr. Halašky
 • u pacientek s přednádorovými stavy je možnost domluvení se na moderní ambulantní léčbě v Centru onkologické prevence (MUDr. Sudek)
 • u pacientek s bolestmi v malé pánvi možnost zajištění kompletního vyšetření včetně dovyšetření konziliárním rehabilitačním lékařem MUDr. Hřebíčkovou
 • dle zájmu pacientek možné cvičení:  pro těhotné, Kogelovy cviky při inkontinenci a cvičení dle Mojžíšové

Vyšetření na přání pacientky:

 • vyšetření HPV, očkování nejnovějším preparátem Gardasil 9
 • anonymní zcela diskrétní vyšetření na sexuálně přenosné onemocnění (kapavka, syfilis, HIV, HbsAg serová žloutenka)
 • zajištění laboratorního zjištění chlamydií, trombofilních stavů apod.
 • vyšetření krevního obrazu, jaterních testů, krevní skupiny, ultrazvukové vyšetření ke stanovení ovulace, detekce ovulačního optima
 • možná konzultace i u neregistrované pacientky

Nově zavedené zpoplatněné služby:

 • e-mailová poradna  (200 Kč za kalendářní rok)
 • ošetření pacientky mimo ordinační dobu, dle jejího přání (300 Kč)
 • vydané potvrzení na žádost pacientky (200 Kč) 

Pro zájemce možnost provedení nadstandardního vyšetření (laboratoř na žádost pacientky není hrazena pojišťovnami)

Příklady odběru laboratoře:

 • novinkou je vyšetření ztv. antimulleriánského hormonu pro ženy nad 35 let plánujících těhotenství, ke zjištění, zda vaječník vyhasíná v období počínajícího přechodu - cena vyšetření 800 Kč
 • hormonální profil/LH, FSH,prolaktin, progesteron, estadiol - cena vyšetření 800 Kč
 • vyšetření |TORCH (detekce toxoplasmosa, cytomegalovirus, herpes virus) - cena vyšetření 1200 Kč
 • zjištění trombofilního stavu (FV Leiden, FII protrombin) 1200 Kč ( ke zjištění, zda je žena riziková při použití hormonálních preparátů - při negativním výsledku nemá pacientka vyšší riziko plicní embolie, trombózy a může užívat antikoncepci apod.) - pokud má vyšší riziko trombózy v rodině, test je hrazen pojišťovnou
 • vyšetření HPV - prevence rakoviny děložního hrdla včetně stanovení různých genotypů  - cena vyšetření 1000 Kč
 • vyšetření HIV - cena vyšetření 300 Kč
 • vyšetření chlamydií - cena vyšetření 800 Kč (pokud je vyšetření indikováno lékařem - hradí pojišťovna)
 • vyšetření na osteoporózu - cena vyšetření 1000 Kč
 • stanovení rizika přítomnosti rakoviny vaječníku (CA 125, HE 4) - cena vyšetření 800 Kč

Lékař je napojen na Institut laboratorní medicíny, dle přání zajistíme odběr vzorku, transport do laboratoře v Praze a včasné jištění požadovaného výsledku vyšetření.

Nově provádí naše laboratoř vyšetření viru ZIKA a imunitní stav pacienta po nebo při onemocnění tímto virem průkazem protilátek IgM a IgG.


 V nově vybudovaných prostorech ordinace dochází k rozšíření poskytování zdravotnických i nadstandardních služeb:

-  Nabízíme provedení moderního  4 D  ultrazvuku se snímky a  videem a to i pro  neregistrované  pacientky. Jedná se o  prostorové  zobrazení  nenarozeného miminka, v reálném  čase. Po domluvě i mimo ordinační hodiny  formou  nadstandardu.

-  V dalších prostorách domu, kde sídlí ordinace nabízíme také 
provedení manikúry, pedikúry, svatebního a  večerního líčení. Více na webových stránkách http://www.pedikura-krizovka.cz/ 


Připravujeme:

-   prodej alternativní medicíny  ke  zlepšení  zdravotního stavu

-   prodej pomůcek pro ženy, převážně maminky v období těhotenství a kojení

-   prodej přírodní kosmetiky


 

TOPlist