Vítejte na stránkách

Ceny výkonů a služeb

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


 Přehled cen výkonů a služeb mimo rámec zdravotního pojištění

 

Tento přehled cen je vydán v souladu s § 15, odst. 1, zákona 48/1997 Sb. A se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách.

1. Samoplátce - fyzické a právnické osoby.

Jde o výkony následující léčebný účel, provedené na zvláštní samostatnou žádost fyzické osoby  (občanka ČR), nebo právnické osoby a to nad rámec zákonného zdravotního pojištění (např. stanovení krevní skupiny či jiná laboratorní vyšetření apod.). Pokud není v tomto materiálu stanoveno jinak, účtuje se žadateli a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů vyjádřený v bodech a násobený hodnotou bodu, + SZM a léky. Pokud požadovaný výkon není uveden v seznamu, je účtován nejbližší odpovídající svojí náročností a povahou. Hodnota bodu je 1,- Kč. 

 2. Provedení výpisu ze zdravotní dokumentace 150,- Kč / za každou započatou stránku velikosti A4   strojového písma s jednoduchým řádkováním, bez poskytnutí RTG snímku či jiného obdobného materiálu.

     Výpis z dokumentace na žádost nemocného pro jeho osobní potřebu 300,- Kč/30 min.

3. Gynekologické vyšetření neurgentní na individuální žádost pacientky, mimo ordinační dobu, včetně soboty a neděle, v době svátků - 500,- Kč.

4.  Integrované laboratorní a UZ vyšetření v těhotenství na zjištění vrozených vad - zajišťované v nemocnici Roudnici n/L + Genet prac. - 500,- Kč, Tornero Ústí n/L, Apol Praha 1000,- Kč, Gennet.

5. Vypsání interrupčního protokolu, žádanky na laboratorní vyšetření a interní předoperační vyšetření, odběr  HCG, UZ vyšetření - viz směrnice UPT - 900,- Kč.

6. Vedení porodu vyžádaným lékařem porodníkem na žádost pacientky - 4000,- Kč.

7. Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu z gynekol. hlediska (pro školy, sportovní činnost, analýza a posouzení zdravotní dokumentace - konsultace rodinných, pracovních a sociálních problémů - edukace o životosprávě, dietních pokynech nad rámec poučení o zdravotním stavu - 600,- Kč/hod.

8. Určení pohlaví plodu, UZ snímek plodu - dle přání pacientky 100,- Kč.

9.  Osobní konsultace mimo ordinační hodiny na žádost pacienty, dojednání nadstandardní služby ambul. lékařů (přednostní objednání, nečekání apod.(, podrobná preventivní prohlídka, telefonická konsultace mimo ordin. hodiny a na soukromou linku lékaře - na základě dohody s uzavřením smlouvy - dle vypracovaného katalogu České lékařské komory poskytované dr. Rathem (na požádání lékař zapůjčí k nahlédnutí seznam hrazení služeb dle ČLK).

Možno také domluvení přijetí v nemocničním zařízení, provedení operace lékařem - registr. gynekologem, propuštění apod. - gyn. odd. Roudnice n/L.

10.

  • vystavení duplikátu zdravotního dokladu - 50,- Kč
  • administrativní úkon na žádost pacienty 100,- Kč
  • odběr krve ze žíly 50,- Kč
  • odběr krve a vyšetření krevní skupiny - 100,- Kč
  • vypsání sterilizační žádosti - 200,- Kč
  • úprava cyklu na žádost pacientky, není-li indik. lékařem - 50,- Kč
  • těhotenský test na žádost pacientky - 100,- Kč
  • vydání rcp. v mimospádové ordinace (hormonální antikoncepce) - 50,- Kč
  • aplikace injekce antikoncepce - 80,- Kč

Ceny v souvislosti s provedením za umělé přerušení těhotenství, účast otce u porodu, celodenní pobyt otce - rodinného příslušníka v nemocnici, umístění matky na pokoji s nadstandardním vybavením - viz cena služeb stanovena řediteli příslušného zdravotnického zařízení.

11. Vedení porodu lékařem na vyžádání - viz smlouva o nadstandardní službě - 4.000,- Kč.

12. Ceník pro samoplátce (Biolap Praha) - cytologie gynekologická 180,- Kč, histologie - jednoduchý bioptický vzorek - 650,- Kč 

 

Dne 1. 4. 2012

  

 

                                                                                     MUDr. Ota Šálek

                                                                                        Femimi s.r.o.

                                                                             ul. Křížová 237/37, Litoměřice

 

TOPlist