Vítejte na stránkách

Doporučené postupy

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


 

Doporučené postupy ambulantního gynekologa

   

  • u předčasného odtoku plodové vody (ve 4,5 měsíci = 14% těhotenství), k rizikovým faktorům předčasné děložní činnosti je především: 

            - infekce

        - předčasná děložní činnost

        - vícečetná těhotenství

        - krvácení

        - předčasný porod v anamnese

        - vývojové vady dělohy

        - koitus a nízký sociální status

Závažné důsledky nebývají pro matku časté, je rizikové zejména pro plod. Při průkazu odtoku vody plodové je nezbytná hospitalisace, kde je nutno provést kontrolu zánětlivých marketů, vyšetření kultivace, th ATB, kortiokoidy, tlumení děložní činnosti, eventuelně provokace porodu.

 

  • u potermínové gravidity

       - na počátku 41. týdne těhotenství odeslat těhotnou do zařízení, kde se rodička rozhodla rodit.

       - po 40. týdnu gravidity kontroly 2x týdně

       - po 41. týdnu podnikat kroky k ukončení těhotenství a to do 42. týdne

            - prostaglandity či aplikace agofollin im (nelze dávat ambulantně)

       - 2x neúspěšná indukce porodu je indikací k ukončení těhotenství Císařským řezem

 

  • indukce a preindukce

            - indukce je umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství

       - provádí se pouze v nemocnici

 

  • u vícečetného těhotenství

        - včasná diagnostika vícečetného těhotenství do 12. týdne

        - screening Downova syndromu v I. trimestru (vyšetření v 16, týdnu je neinformativní)

        - u bichoriálních dvojčat sledování od 24. týdne těhotenství po 3 týdnech , od 32. týdne po 2 týdnech

        - od 34. týdne CTG 1x týdně, od 36. týdne i Doppler. vyšetření UZ

        -  u monochriálních dvojčat sledování od 16. týdne v perinatologickém centru

        - veškeré patologie u vícečetných těhotenství řešit v perinatologickém centru

        - liberální přístup v udělení pracovní neschopnosti

        - preventivní hospitalisace u dvojčetných gravidit není nutná, pouze při patologii z porodnické, nebo 

          jiné  indikace

    

Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu

  • účinná terapie není známá
  • u doposud doporučených opatření - klidový režim, hydratace, podpora výživy infůzemi glukózy, podávání vasodilatačních látek, podávání acetysalicylové, podávání heparinu - nebyl prokázán benefit léčby.
  • jediným v současnosti akceptovatelným způsobem léčby zůstává správně načasované ukončení těhotenství.
  • při potvrzení dg IUGR pacientky odesíláme do rizikové poradny              

           

TOPlist