Vítejte na stránkách

Karcinom děložního čípku

Gynekologická ordinace MUDr. Ota Šálek


Rakovina děložního čípku

 

Karcinom děložního čípku (hrdla) a prekancerózy (přednádorová stadia) jsou buněčné změny, které jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat. Dělíme je na změny lehkého stupně (low grade) - LG léze, které ve většině případů sám organizmus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku a tzv. změny vysokého stupně (high grade) HG léze, které lze ošetřit pouze jednoduchým chirurgickým zákrokem. Jsou sexuálně přenosným onemocněním a patří mezi ty častější typy zhoubných nádorů u žen. Ročně diagnostikujeme v České republice 1 050 až 1100 těchto nádorů. Počet nových onemocnění na 100 000 žen za jeden rok se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20 s úmrtností kolem 8 žen.Celkově u nás na něj zemře zhruba kolem 500 žen ročně, což je ve srovnání se zeměmi EU o 50% vyšší výskyt. Jediným známým etiologickým agens je HPV. Tomuto rakovinovému bujení se však dá včasně zabránit a mnohdy by k němu nemuselo ani dojít. Předchází mu totiž předrakovinný stav, již lze včas rozpoznat a léčit. K tomu by měly sloužit především pravidelné preventivní gynekologické prohlídky.

 • V dnešní době jsou již časná stadia rakoviny ve vysokém procentu případů vyléčitelná.
 • Váš gynekolog Vám provede cytologický stěr děložního hrdla a pošle jej do akreditované laboratoře na rozbor.

  Rizikové faktory

  • časný začátek pohlavního života (před 17 rokem věku)
  • častá změna sexuálních partnerů nebo více sexuálních partnerů
  • socioekonomická situace
  • kouření

  Riziko vzniku prekancerózy též mírně roste s dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce. S HPV infekcí se setká v životě asi 70 - 80 % žen, z toho se jen malé % vyvine v prekancerózu.


  • V počátečních stádiích je onemocnění zcela bez příznaků, takže žena nemusí nic pociťovat.Proto jsou tak důležité preventivní prohlídky.
  • Perzistence HPV, i bez citologického a koposkopického nálezu je vysoce rizikovým faktorem. Ke spontálnímu vyloučení viru z organizmu, dochází u většiny žen do 2 let od nákazy. Progrese prekanceróz z prvního stupně do vyššího stupně trvá i několik let.
  • Později se nádor, který na čípku vytvořil vřed, projeví zakrvavělým výtokem a krvácením po pohlavním styku, vodnatým fluorem, bolestmi malé pánve a bederní krajině. 
  • Projevem pozdějšího stádia je bolest a tlak močovodů.

  Léčba

  • Individuální léčebný plán Vám stanoví Váš gynekolog.
  • Nejrozšířenější screeningová metoda je cytologické vyšetření stěrů z exo a endocervixu. Screeningovým vyšetřením se rozumí cytologické vyšetření v rámci preventivní gynekologické prohlídky včetně kolposkopie u registrujícího gynekologa, které je ženám 1 x ročně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  • Doporučená vyšetření citologie 1 x ročně, v případě hraničních nálezů je pacientka vyzvána ke kontrole dříve. Je vhodné, aby si pacientka sama hlídala , kdy se má dostavit k následné cytologii a zda je její cytologie vpořádku. V případech s vyšším stupněm nálezu je pacientka informována o eventuelní nutnosti dalšíhovyšetření a indikaci do COP (Centrum onkologické prevence).
  • U nádorů rozpoznaných v časném stádiu je metodou volby chirurgická léčba. Provádí se operace dle rozsahu onemocnění.
  • U pokročilých stádií onemocnění, kdy není možné nádor chirurgicky odstranit jsou pacientky předávány  na radioterapeutická pracoviště, kde se přistupuje k léčbě ozařováním.

  Prevence

  • Cytologické sreeningové vyšetření 1x ročně se začátkem 18 roku životači při započetí sexuálního života - prováděné u preventivní gynekologické prohlídky
  • Ke zvýšení spolehlivosti vyšetření by měla významnou měrou přispět kolkoskopie, která se provádí specializovaným gynekologickým přístrojem zvaným kolposkop, sloužící k vyšetření děložního čípku, dělohy, pochvy a zevních genitálií jako doplňující vyšetření k cytologickému screeningu. Kolposkop se skládá z optické části a osvětlovacího systému se studeným světlem. Zvětšení optické soustavy se pohybuje v rozsahu 2x - 60x.
  • Vyšetření pacientky s podezřením na vyšší stupeň HPV a vhodnosti dalšího histologického ošetření čípku děložního, který je výkonem nejen diagnostickým a většinou i léčebným. V součastné době je ustanovena komise MZ, která v pracovní verzi věkové kategorie 25 -60 let vypracovala léčebný program. - COP centrum u nás v Ústí n/L, nebo klinika v Praze.
  • Největší naději však přináší vakcína proti rakovině děložního čípku.

  Zdravotní pojišťovny dokonce na tuto vakcínu svým klientkám poskytuje příspěvek. Více se dozvíte u své zdravotní pojišťovny.

  Příznaky

  Chirurgická léčba - konizace děložního čípku

  Závažnější typ dysplazie - střední a těžký - je nutno řešit operací. Diagnóza spočívá v koposkopicky cílené biopsii, probatorní excisi a kyretáži hrdla čípku děložního. Zákrok se nazývá konizace (plastika) hrdla děložního a provádí se  skalpelem, nebo elektrickou kličkou. V krátkodobé celkové anestezii je odříznuta postižená tkáň a odeslána na histologické vyšetření. Konizace nemá vliv na schopnost otěhotnět a neovlivňuje průběh následného porodu.

                                                                            konizace elektrokoagulační kličkou

 • Vstup do poradny Onkogynekologického centra  - 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakulní nemocnice u Apolináře

 • TOPlist